لینک کوتاه : https://irsra.ir/?p=120

اعضای انجمن

 

سپید فراب کویر فولاد ناب تبریز مجتمع فولاد روهینا جنوب صنایع تولیدی نورد گرم فلز صبا فولاد زاگرس
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق مجتمع فولاد ظفر بناب فولاد خرمدشت تاکستان مجتمع فولاد آریا ذوب آذر فولاد امین
نورد فولادکاران افق نیک صدرای توس آریا استیل دیانا تولیدی فولاد اصفهان مجتمع فولاد سرمد ابرکوه یزد
فولاد صائب تبریز مجتمع فولاد صنعت بناب تولیدی و صنعتی آریا نورد امیر تعاونی نوردکاران فولادی قطور سازان اسپادان
مجتمع فولاد نطنز فولاد کاوه اروند پارت نورد لاهور ذوب آهن و نورد کرمان صنایع فولاد مشیز بردسیر
گسترش فولاد فجر آذربایجان مجتمع فولاد سازان دقیقی تبریز فولاد البرز ایرانیان آذر نبش تبریز ذوب آهن مهیار
پروفیل صنعت ماهان فولاد جاوید بناب نورد ایوان غرب نورد و مقاطع فولادی شرق پایتخت فولاد کبکان
نورد گرم سمنان صبا فولاد منظومه پرشین فولاد آریا فولاد ارگ تبریز فولاد آناهیتای گیلان
مجتمع فولاد الیگودرز نورد یاوران زنجان صنایع فولاد کاوه تیکمه داش آذر گستر سدید کیان فولاد ابهر
فولاد مهر سهند فولاد دهشیر یزد آریان فولاد آتیه خاورمیانه توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد
آونگان نوید مرکزی گروه ملی سیرجان حدید جنوب ‌ذوب آهن شرق آسیا مهر کیان کاشان
آستین پولاد کوثر آگرین فولاد باختر توس حجت هفت الماس صنعت مهدی
نورد اسپادانا ارابه نسیم هگمتانه