لینک کوتاه : https://irsra.ir/?p=105

معرفی انجمن

معرفی انجمن نورد کاران فولادی ایران

انجمن نورد کاران فولادی ایران به منظور احقاق حقوق و درخواست تولید کنندگان مقطع طویل فولادی پس از طی فرآیند قانونی و ضمن دریافت مجوز از هیات نظارت راهبردی تشکل های اتاق بازرگانی ایران مبنی بر تاسیس و ثبت “انجمن نورد کاران فولادی ایران” ،با برگزاری نخستین مجمع این انجمن در محل اتاق بازرگانی ایران تشکیل شد.

در نخستین مجمع انجمن نوردکاران فولادی ایران که در تاریخ ۱۱ تیر ماه سال ۱۳۹۹ تشکیل شد ، اساسنامه انجمن مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.همچنین، انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان و تعیین ورودی و حق عضویت و انتخاب روزنامه رسمی از دیگر مواردی بود که در نخستین جلسه نوردکاران مطرح و تصمیم گیری شد.

در حال حاضر این انجمن 63 عضو داشته و محدودیتی برای گرفتن عضو ندارد و همه نوردکاران می توانند در این انجمن عضو شوند .

در جلسه مجمع این انجمن که  دومین دوره آن در مردادماه سال 1402 برگزار شد و در رای‌گیری «انجمن نوردکاران فولادی ایران»احمد خوروش ،سیدعلی محمد ابوئی مهریزی ،کریم رحیمی ،مصطفی عبدالهی ،محمد جابریان،حمیدرضا طاهری زاده و امید اسماعیل ظفر به عنوان اعضای هیات مدیره و احمد رضوی نیک و حسین نایب درختان به عنوان اعضای علی‌البدل هیات مدیره  به مدت سه سال انتخاب شدند.

 مجید سعیدیان به عنوان بازرس اصلی و تورج امینی به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند.