1403,02,27

اکران بازار ارز توافقی

رئیس کل بانک‌ مرکزی روز گذشته از راه‌اندازی «بازار ارز توافقی» در آینده‌ای نزدیک خبر داد. این بازار با هدف […]

1403,02,25

شمش فولاد خریدار نداشت

رکود در رینگ فیزیکی شمش فولاد دوچندان شد. عقبگرد قیمت‌های پایه و عرضه‌‌‌های قوی اعتباری نیز نتوانست مانع رکود سنگین […]

1403,02,17

مُهر تاییدی دیگر بر کیفیت برند SFK

آزمایشگاه متالورژیکی و مکانیکی این شرکت با رعایت تمامی الزامات، گواهینامه معتبر مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بر مبنای 17025:2017ISO […]