1402,08,10

کاهش تولید جهانی محصولات فولادی

با توجه به داده های منتشر شده، میزان تولید جهانی محصولات فولادی در ماه سپتامبر 2023 حدود 1.5 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

به گزارش روابط عمومی انجمن نوردکاران فولادی ایران؛ رتبه بندی جهانی ۶۴ کشور تولید کننده محصولات فولادی توسط انجمن جهانی فولاد نشان می دهد تولید جهانی محصولات فولادی در سپتامبر ۲۰۲۳ به ۱۴۹.۳ میلیون تن رسید. این در حالی است که میزان تولید جهانی محصولات فولادی در ماه سپتامبر ۲۰۲۳ با کاهش ۱.۵ درصدی نسبت به سپتامبر ۲۰۲۲ همراه بوده است. همچنین باید توجه داشت که میزان تولید جهانی محصولات فولادی در ماه سپتامبر ۲۰۲۳ حدود  ۲.۲ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.

فعالان بازار در روز سه شنبه (۳۱ اکتبر) اعلام کردند مجموع کل تولید محصولات فولادی در کشورهای مستقل مشترک المنافع و اوکراین در سپتامبر ۲۰۲۳ به ۷.۳ میلیون تن رسید. این در حالی است که میزان تولید محصولات فولادی در این کشورها در سپتامبر ۲۰۲۳ حدود  2.7 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. بررسی ها نشان می دهد میزان افزایش تولید محصولات فولادی در این کشورها در سپتامبر ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل حدود ۱۰.۷ درصد بوده است.

با توجه به داده های منتشر شده توسط انجمن جهانی فولاد در روز سه شنبه (۳۱ اکتبر)، ده کشور برتر تولید کننده محصولات فولادی در سپتامبر ۲۰۲۳ شامل موارد زیر است:

بررسی ها نشان می دهد چین در سپتامبر ۲۰۲۳ حدود ۸۲.۱ میلیون تن محصول فولادی تولید کرد که نسبت به سپتامبر ۲۰۲۲ حدود ۵.۶ درصد افت داشته است.

همچنین به نقل از برخی منابع خبری، هند دومین کشور برتر تولید کننده محصولات فولادی است که در سپتامبر ۲۰۲۳ حدود ۱۱.۶ میلیون تن محصول فولادی تولید کرد. این در حالی است که میزان تولید محصولات فولادی در سپتامبر ۲۰۲۳ نسبت به ژوئن ۲۰۲۲ با رشد ۱۸.۲ درصدی همراه بوده است.

معامله گران اعلام کردند میزان تولید محصولات فولادی در کشور ژاپن نیز در سپتامبر ۲۰۲۳ حدود ۷ میلیون تن بوده است که نسبت به سپتامبر ۲۰۲۲  کاهش ۱.۷ درصدی را تجربه کرده است.

باید توجه داشت که ایالات متحده آمریکا چهارمین کشور تولید کننده برتر محصولات فولادی است که میزان تولید محصولات فولادی در این کشور در سپتامبر ۲۰۲۳ حدود ۶.۷ میلیون تن گزارش شده است. این در حالی است که تولید محصولات فولادی در این کشور در سپتامبر ۲۰۲۳  با افزایش ۲.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ همراه بوده است.

تحلیل گران بازار گزارش دادند کشور روسیه نیز در سپتامبر ۲۰۲۳ حدود ۶.۴ میلیون تن محصول فولادی تولید کرد که نسبت به سپتامبر ۲۰۲۲ حدود ۸.۹ درصد افزایش داشته است.

بررسی ها نشان می دهد ششمین کشور تولید کننده برتر محصولات فولادی کشور کره جنوبی است که در سپتامبر ۲۰۲۳ حدود ۶.۲ میلیون تن محصول فولادی تولید کرد. این در حالی است که میزان تولید محصولات فولادی در این کشور نسبت به سپتامبر ۲۰۲۲  با افزایش ۹.۸ درصدی همراه بوده است.

همچنین به نقل از برخی منابع خبری، آلمان هفتمین کشور برتر تولید کننده محصولات فولادی است که در سپتامبر ۲۰۲۳ حدود ۲.۹ میلیون تن محصول فولادی تولید کرد که نسبت به سپتامبر ۲۰۲۲ افزایش ۲.۱ درصدی را تجربه کرده است.

تحلیل گران بازار گزارش دادند کشور ترکیه نیز در سپتامبر ۲۰۲۳ حدود ۲.۹ میلیون تن محصول فولادی تولید کرد که نسبت به سپتامبر ۲۰۲۲ حدود ۸.۴ درصد رشد داشته است.

معامله گران اعلام کردند میزان تولید محصولات فولادی در کشور برزیل نیز در سپتامبر ۲۰۲۳ حدود ۲.۶ میلیون تن بوده است که نسبت به سپتامبر ۲۰۲۲ حدود ۵.۶ درصد افت داشته است.

باید توجه داشت که کشور ایران دهمین کشور تولید کننده برتر محصولات فولادی است که میزان تولید محصولات فولادی در این کشور در سپتامبر ۲۰۲۳ حدود ۲.۴ میلیون تن گزارش شده است. این در حالی است که تولید محصولات فولادی در این کشور در سپتامبر ۲۰۲۳ با کاهش ۱۲.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ همراه بوده است.

همچنین تحلیل گران بازار در روز سه شنبه (۳۱ اکتبر) اعلام کردند میزان تولید جهانی محصولات فولادی در ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۳ به ۱.۴۱ میلیارد تن رسیده است که نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ با افزایش ۰.۱ درصدی همراه بوده است.

به نقل از چندین منبع خبری، مجموع کل تولید محصولات فولادی در کشورهای مستقل مشترک المنافع و اوکراین در ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۳ به ۶۶.۳ میلیون تن رسید. این در حالی است که میزان تولید محصولات فولادی در این کشورها در ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۳ حدود  2 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

شکل زیر میزان تولید جهانی فولاد در سپتامبر ۲۰۲۳ در ۱۰ کشور برتر تولید کننده محصولات فولادی و میزان تغییرات آن نسبت به سال قبل را نشان می دهد.

در سال ۲۰۲۲ تولید جهانی محصولات فولادی به ۱.۸۳۱ میلیارد تن رسید. این در حالی است که میزان تولید جهانی محصولات فولادی در سال ۲۰۲۲ با کاهش ۴.۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ همراه بوده است. بررسی ها نشان می دهد کشورهای مستقل مشترک المنافع و اوکراین برای سال ۲۰۲۲ کل تولید محصولات فولادی را به ۸۵.۲ میلیون تن رساندند که حدود ۲۰.۲ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است.

فعالان بازار نیز اعلام کردند اوکراین در سال ۲۰۲۲ تولید محصولات فولادی را ۷۰.۷ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ کاهش داد و به ۶.۳ میلیون تن رساند. به این ترتیب کشور اوکراین به دلیل جنگ، به رتبه ۲۵ در رده بندی تولیدکنندگان فولاد جهان بر أساس رتبه بندی انجمن جهانی فولاد سقوط کرد.

لینک کوتاه : https://irsra.ir/?p=2419

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *